About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Posted in April 2012

O&S Tender Blended Learning

Donderdag 5 april stond een stukje op de voorpagina van de Delta over een proef met Blended Learning bij TBM. Het is een positief stuk en ik vind het fijn dat TBM even in het zonnetje wordt gezet, zij hebben namelijk de tender Blended Learning gewonnen! Wat ik jammer vind is dat het niet in een wat breder kader is geplaatst. Het lijkt nu net een eigen initiatief van TBM om Blended learning integraal in te voeren in hun Bacheloropleiding, terwijl het initiatief voortkomt vanuit het ICTO beleidsplan. Volgende week komt er een artikel in de Delta over Online afstandsonderwijs, waar ook een tender voor is uitgeschreven onder Masteropleidingen. Hopelijk wordt dit wel in een breder kader geplaatst. Sofia Dopper OC FOCUS

Het artikel in de Delta van 5 april 2012: 

Proef met blended learning
De faculteit Techniek , Bestuur en Management (TBM) voert volgend jaar blended learning in bij haar bachelor technische bestuurskunde. Belangrijkste doel is het verhogen van het studiesucces. Blended learning is een systematische mix van face-to-face onderwijs  en online onderwijs. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld video instructies, multimediaal lesmateriaal en online spreekuren en toetsen. Binnen de TU gebeurt dat al regelmatig op vakniveau, maar TBM wil het nu systematisch integreren  in haar curriculum.De faculteit wil bij haar bachelor vanaf collegejaar 2013-2014 onder meer intensiever gebruikmaken van serious games, video’s en animaties. Studenten kunnen daarbij zelf ook onderwijsmateriaal creëren door bijvoorbeeld een toepassing te illustreren of een praktijkvoorbeeld uit te werken.Met social media als Facebook in combinatie met de online introductiemodule technische bestuurskunde wil de faculteit aanstaande studenten alvast binden. Via een gebruikersonderzoek wil TBM bepalen hoe dit het beste te doen.Om docenten inspiratie te geven voor blended learning maakt de faculteit een gids met best practices en beschikbare manieren om ict toe te passen. Voorbeelden zijn digitale toetsen, Video2Learn (instructievideo’s), collegerama, interactie in de collegezaal, social media, het gebruik van wiki.tudelft.nl, serious games en simulaties, beoordeling van studenten door studenten (peer review) en het gebruik van software gericht op brainstorms.     Het idee achter blended learning is dat ict studenten beter kan activeren. Door meer online te doen zouden contactmomenten effectiever kunnen zijn met meer ruimte voor vragen, discussie en diepgang. Het gebruik van ict zou tevens de werkdruk van docenten verlagen of kunnen spreiden door de inzet van digitale testen, opnames van colleges en uitleg via weblectures.  TBM ziet de invoering van het modulair onderwijs (onderwijs in blokken van twee tot drie vakken) in 2013 als uitgelezen kans voor dit project , waarvoor een ton beschikbaar is. De faculteit wil dat in 2017 zeventig procent van de herinschrijvers de bachelor binnen vier jaar haalt.De faculteit Industrieel Ontwerpen heeft ook een plan ingediend voor een proef met blended learning bij haar bachelor. Of dat doorgaat is nog niet zeker. De faculteit wil verkennen hoe ict is toe te passen bij ontwerponderwijs en ziet vooral mogelijkheden voor onder meer digitale toetsing en meer projectachtig onderwijs. (CvU) 

Ontwerpdidactiek IO

Dit semester geeft OC FOCUS in samenwerking met Jelle Zijlstra van de faculteit Industrieel Ontwerp het keuzevak Ontwerpdidactiek voor bachelor studenten in het 3e jaar. De studenten leren hoe ze medestudenten in een ontwerpvak kunnen begeleiden bij de uitvoering van een ontwerp. Hetgeen geleerd wordt in de les wordt toegepast in de studio. Hoewel er nog meer afstemming moet komen met de begeleiders van de Ontwerp studios waar onze studenten stage lopen, is de eerste opzet een goede basis om de studenten kennis te laten maken met ontwerpdidactiek. Het uitgangspunt bij de opzet van het vak is het ui-model van Korthagen geweest. De lagen van het model gaan van buiten naar binnen. Er wordt eerst gekeken naar de omgeving waarin onze studenten opereren, daarna krijgen ze een aantal modellen aangereikt om goede begeleidingsgesprekken te kunnen voeren. Een volgende stap gaat over wie zij zijn als begeleider. Een vast onderdeel van de wekelijkse sessies is een intervisie gesprek. Op het moment dat we het niveau hadden bereikt "wie de student is als begeleider", heeft een aantal studenten zijn eigen leerproces in de hand genomen. Intervisie verloopt nu geheel zelfstandig en buiten de les om, door ingewikkelde casussen online met elkaar te bespreken via de besloten face book site ontwerpdidactiek (niet voor docenten).  De cursus review die gehouden is halverwege triggerde een van de studenten op te merken dat intercollegiale feedback veel meer zou kunnen gebeuren tussen docent en student om zo een onderwijsinnovatie tot stand te brengen waarin de gebruiker centraal staat. Ik ben ervan overtuigt dat het betrekken van docenten uit de studio over de begeleiding een professionaliseringsslag kan betekenen voor zowel de docent als de studentbegeleiders (al dan niet betaald).  Leren leren van elkaar is de essentie van de cursus!! Een eerste stap naar meer openheid krijgt hopelijk haar vervolg………

© 2011 TU Delft