About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Ontwerpdidactiek IO

Dit semester geeft OC FOCUS in samenwerking met Jelle Zijlstra van de faculteit Industrieel Ontwerp het keuzevak Ontwerpdidactiek voor bachelor studenten in het 3e jaar. De studenten leren hoe ze medestudenten in een ontwerpvak kunnen begeleiden bij de uitvoering van een ontwerp. Hetgeen geleerd wordt in de les wordt toegepast in de studio. Hoewel er nog meer afstemming moet komen met de begeleiders van de Ontwerp studios waar onze studenten stage lopen, is de eerste opzet een goede basis om de studenten kennis te laten maken met ontwerpdidactiek. Het uitgangspunt bij de opzet van het vak is het ui-model van Korthagen geweest. De lagen van het model gaan van buiten naar binnen. Er wordt eerst gekeken naar de omgeving waarin onze studenten opereren, daarna krijgen ze een aantal modellen aangereikt om goede begeleidingsgesprekken te kunnen voeren. Een volgende stap gaat over wie zij zijn als begeleider. Een vast onderdeel van de wekelijkse sessies is een intervisie gesprek. Op het moment dat we het niveau hadden bereikt "wie de student is als begeleider", heeft een aantal studenten zijn eigen leerproces in de hand genomen. Intervisie verloopt nu geheel zelfstandig en buiten de les om, door ingewikkelde casussen online met elkaar te bespreken via de besloten face book site ontwerpdidactiek (niet voor docenten).  De cursus review die gehouden is halverwege triggerde een van de studenten op te merken dat intercollegiale feedback veel meer zou kunnen gebeuren tussen docent en student om zo een onderwijsinnovatie tot stand te brengen waarin de gebruiker centraal staat. Ik ben ervan overtuigt dat het betrekken van docenten uit de studio over de begeleiding een professionaliseringsslag kan betekenen voor zowel de docent als de studentbegeleiders (al dan niet betaald).  Leren leren van elkaar is de essentie van de cursus!! Een eerste stap naar meer openheid krijgt hopelijk haar vervolg………

Be Sociable, Share!

    Leave a Reply

    © 2011 TU Delft