About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

O&S Tender Blended Learning

Donderdag 5 april stond een stukje op de voorpagina van de Delta over een proef met Blended Learning bij TBM. Het is een positief stuk en ik vind het fijn dat TBM even in het zonnetje wordt gezet, zij hebben namelijk de tender Blended Learning gewonnen! Wat ik jammer vind is dat het niet in een wat breder kader is geplaatst. Het lijkt nu net een eigen initiatief van TBM om Blended learning integraal in te voeren in hun Bacheloropleiding, terwijl het initiatief voortkomt vanuit het ICTO beleidsplan. Volgende week komt er een artikel in de Delta over Online afstandsonderwijs, waar ook een tender voor is uitgeschreven onder Masteropleidingen. Hopelijk wordt dit wel in een breder kader geplaatst. Sofia Dopper OC FOCUS

Het artikel in de Delta van 5 april 2012: 

Proef met blended learning
De faculteit Techniek , Bestuur en Management (TBM) voert volgend jaar blended learning in bij haar bachelor technische bestuurskunde. Belangrijkste doel is het verhogen van het studiesucces. Blended learning is een systematische mix van face-to-face onderwijs  en online onderwijs. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld video instructies, multimediaal lesmateriaal en online spreekuren en toetsen. Binnen de TU gebeurt dat al regelmatig op vakniveau, maar TBM wil het nu systematisch integreren  in haar curriculum.De faculteit wil bij haar bachelor vanaf collegejaar 2013-2014 onder meer intensiever gebruikmaken van serious games, video’s en animaties. Studenten kunnen daarbij zelf ook onderwijsmateriaal creëren door bijvoorbeeld een toepassing te illustreren of een praktijkvoorbeeld uit te werken.Met social media als Facebook in combinatie met de online introductiemodule technische bestuurskunde wil de faculteit aanstaande studenten alvast binden. Via een gebruikersonderzoek wil TBM bepalen hoe dit het beste te doen.Om docenten inspiratie te geven voor blended learning maakt de faculteit een gids met best practices en beschikbare manieren om ict toe te passen. Voorbeelden zijn digitale toetsen, Video2Learn (instructievideo’s), collegerama, interactie in de collegezaal, social media, het gebruik van wiki.tudelft.nl, serious games en simulaties, beoordeling van studenten door studenten (peer review) en het gebruik van software gericht op brainstorms.     Het idee achter blended learning is dat ict studenten beter kan activeren. Door meer online te doen zouden contactmomenten effectiever kunnen zijn met meer ruimte voor vragen, discussie en diepgang. Het gebruik van ict zou tevens de werkdruk van docenten verlagen of kunnen spreiden door de inzet van digitale testen, opnames van colleges en uitleg via weblectures.  TBM ziet de invoering van het modulair onderwijs (onderwijs in blokken van twee tot drie vakken) in 2013 als uitgelezen kans voor dit project , waarvoor een ton beschikbaar is. De faculteit wil dat in 2017 zeventig procent van de herinschrijvers de bachelor binnen vier jaar haalt.De faculteit Industrieel Ontwerpen heeft ook een plan ingediend voor een proef met blended learning bij haar bachelor. Of dat doorgaat is nog niet zeker. De faculteit wil verkennen hoe ict is toe te passen bij ontwerponderwijs en ziet vooral mogelijkheden voor onder meer digitale toetsing en meer projectachtig onderwijs. (CvU) 
Be Sociable, Share!

    Leave a Reply

    © 2011 TU Delft