About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Posted in May 2012

Examencommissie Training; Step into de Present

Naar een Gezaghebbende Examencommissie

Vandaag 29 Mei heeft Jan Adema van het Cito deskundig op het gebied van toetsing en examencommissie de eerste training gegeven van onze 5 delige examencommissie reeks.  Deze bijeenkomst ging specifiek over de deskundigheid van examencommissies.

Vanuit maatschappelijke en wettelijke impulsen is een kader neergezet waardoor de examencommissies zich dienen te herbezinnen op de taak en rolinvulling mbt tot de wettelijke taken die zij vereist zijn uit ge voeren.

‘De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor verkrijgen van een graad’ (Jan Adema).

Objectief heeft vooral betrekking op een stukje onafhankelijkheid. De examencommissie beslist en/of organiseert zijn eigen onafhankelijkheid. Dat is echter nog niet zo eenvoudig.

Vragen die hierbij naar voren komen zijn:

  • Wie beslist dat het OER voldoende niveau heeft?
  • Wie moet gehoord worden bij het aanstellen van een nieuwe examencommissie?
  • Mag een examencommissielid ook examinator zijn?
  • In welke mate moet de examencommissie initiatief nemen bij onderwijsvernieuwing?
  • Heeft de examencommissie ook een rol bij het opstellen van de opleidingsdoelen en de vormgeving van het onderwijs?

De deskundigheid is vooral in het licht van de wettelijke taken besproken en betreft het NVE profiel van een examencommissielid. Daaruit vloeit voort dat de examencommissie in het geheel over het beschreven profiel zou moeten willen beschikken. Bepaalde deskundigheid kan ook onder het mandaat uitgevoerd worden van de examencommissieleden. Echter het is wenselijk dat minimaal twee leden van de examencommissie betrokken blijven voor een tijdige risico signalering en onderzoek naar de kwaliteit en borging van toetsing en/of examinatoren.

Casuistiek met betrekking tot fraude en de samenstelling van afstudeercommissies sluiten de inspirerende middag af. Er zijn scherpe en relevante vragen gesteld en er was op velerlei punten een bloeiende discussie. We mogen dit een geslaagde middag noemen. U kunt het vanaf morgen nog eens bekijken via collegerama. De slides zijn via onze site www.ocfocus.tudelft.nl nog eens na te lezen. Wij danken Jan Adema voor zijn bijdrage en kijken uit naar de volgende bijeenkomst 14 juni van 12.00 – 14.00 onder leiding van Gerard van de Watering of de onafhankelijkheid van de examencommissies en vooral de rol van de examencommissie in het accreditatieproces.

Lees het van Toine Andernach over Stilte in het Onderwijs

© 2011 TU Delft