About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Posted in June 2012

Software programma’s voor dynamisch Onderwijs

 

Recentelijk was ik bij het Netwerk Toetsen WO te gast bij de TUE. Gedurende de dag hadden we een interessant uitstapje naar een presentatie over SMARTBOARDS.  De TUE gaat in 28 zalen die gebruikt worden voor de bachelor opleidingen Smartboards ophangen. Het argument is dat een smartboard net zo duur is als een laptop en een beamer en een grotere functionaliteit heeft.

In dit kader werden een aantal software programma’s genoemd die ingezet kunnen worden ten behoeve van de optimalisatie van het gebruik van Smartboards. Het interessante is dat niet al deze programma’s per se gebruikt hoeven worden met een Smartboard maar ook ingezet kunnen worden in een ppt met online verbinding.

Zo is bestaat het social software pakket MentiMeter Voting system  http://mentimeter.com/ . Een online programma waarbij je iedereen die online kan in het college via smartphone, ipad, notebook e.d. kan laten stemmen over een vraag. Het voordeel is dat je geen stemkastjes nodig hebt, het nadeel is misschien dat je geen archief functie hebt. Stemmen voorbij dan is je vraag ook weer weg.

Voor formatieve toetsing is Turning Point met stemkastjes toch handiger.

Een ander programma is Doceri http://doceri.com/  dat de mogelijkheid geeft op afstand je software programma te sturen. WAt heb je er aan. Je kunt guestlectures op afstand inzetten in je onderwijs, zonder dat daar een duur vliegtuig ticket voor nodig is. De flatworld concept.

Zo waren er nog een aantal programma’s die op een later tijdstip besproken worden. Chunking noemen we dat, dan blijft de informatie beter hangen. Tot spoedig,

Renate Klaassen

 

Curriculum Ontwerp bij de faculteit Lucht en Ruimtevaarttechniek

Een belangrijk kenmerk van de bachelor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is het zichtbare en ononderbroken spoor van ontwerpvakken en -projecten waarin de studenten leren engineeren . De combinatie hiervan met  het brede en stevige pallet van fundamentele en aerospace ingenieurswetenschappen, en de wijze waarop de faculteit dat onderwijs organiseert voor een instroom van 400-450 studenten wordt als ongewoon gezien. Reden genoeg voor Onderwijsdirecteur Aldert Kamp daarover een paper te publiceren voor de CDIO Annual Conference die van 1-4 juli in Brisbane wordt gehouden.  

De Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is lid van het CDIO Initiative (www.cdio.org) dat staat voor een innovatief onderwijsconcept voor ingenieurs van de toekomst. Aldert’s paper is te downloaden van http://www.cdio.org/cdio-action/school-profiles/delft-university-technology-faculty-aerospace-engineering-europe-nordic-

Aldert Kamp

EHON-conferentie 2012

Op 7 juni vond de jaarlijkse EHON-conferentie plaats in Heerlen. Het thema van dit jaar was “Hoger Onderwijs 3.0”.

 

Wim Westera – professor en programmadirecteur Learning Media aan de Open Universiteit – beschreef de roerige tijden waarin het hoger onderwijs zich momenteel bevindt. De overheid draait het HO de duimschroeven aan met o.a. prestatiecontracten, teruglopende budgetten en de dreigende uitholling van het beurzenstelsel. De politiek vormt echter niet de grootse bedreiging voor het HO zoals we het nu kennen. De groeiende HO-markt, open content, nieuwe technologieën, internationalisering en private concurrentie dragen in veel grotere mate bij aan het afbrokkelen van het kennismonopolie van het HO. Wat kan het HO in antwoord op deze ontwikkelingen zoal doen? Op grote schaal digitaliseren, concurreren door diversificatie (zie het rapport Veerman), ICT-voorzieningen delen, samenwerken/fuseren ook op internationaal niveau, of bijvoorbeeld een exploitabele nichemarkt opzoeken. Daarnaast schetste Westera drie mogelijke toekomstscenario’s voor de wereld als geheel waarmee ook het HO rekening dient te houden bij het uitstippelen van haar eigen toekomst. Ten eerste het flat world scenario waarin de globalisatie compleet is en er geen fysieke grenzen meer zijn. Ten tweede het peak oil scenario waarin de focus juist (weer) komt te liggen op de lokale omgeving. Ten slotte een scenario gebaseerd op technologische singulariteit waarin technologie de menselijke intelligentie overstijgt. Food for thought! Margie Grob OC Focus

© 2011 TU Delft