About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Curriculum Ontwerp bij de faculteit Lucht en Ruimtevaarttechniek

Een belangrijk kenmerk van de bachelor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is het zichtbare en ononderbroken spoor van ontwerpvakken en -projecten waarin de studenten leren engineeren . De combinatie hiervan met  het brede en stevige pallet van fundamentele en aerospace ingenieurswetenschappen, en de wijze waarop de faculteit dat onderwijs organiseert voor een instroom van 400-450 studenten wordt als ongewoon gezien. Reden genoeg voor Onderwijsdirecteur Aldert Kamp daarover een paper te publiceren voor de CDIO Annual Conference die van 1-4 juli in Brisbane wordt gehouden.  

De Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is lid van het CDIO Initiative (www.cdio.org) dat staat voor een innovatief onderwijsconcept voor ingenieurs van de toekomst. Aldert’s paper is te downloaden van http://www.cdio.org/cdio-action/school-profiles/delft-university-technology-faculty-aerospace-engineering-europe-nordic-

Aldert Kamp

Be Sociable, Share!

    Leave a Reply

    © 2011 TU Delft