About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Hoe ziet het online afstandsonderwijs bij Kaplan University eruit?

In het kader van de leergang Bestuur & Beleid is Willemine Biemond (IO) met twee TU collega’s Johan Verweij en Henk Suilen, op bezoek geweest bij Kaplan University in de VS (http://online.kaplanuniversity.edu/Pages/Homepage.aspx). Afgelopen vrijdag sprak ik haar over de opzet en organisatie van de volledig op afstand te volgen opleidingen die Kaplan University aanbiedt. Erg interessant, want de TU Delft heeft immidels ook een groot project lopen waar masteropleidingen worden omgezet naar een 100% op afstand te volgen variant.

Kaplan University is ooit begonnen als campus universiteit, maar inmiddels volgen verreweg de meeste studenten hun opleiding volledig op afstand. Kaplan richt zich op 2e kans studenten. Online opleidingen zijn iets goedkoper dan campusopleidingen. Een 100% afstandsopleiding vergt veel discipline van de student en wordt als zwaarder ervaren dan een campus opleiding. Studenten kunnen op bepaalde punten in het programma switchen tussen de online- of campus variant.

Om studiesucces te behalen zet Kaplan ernorm in op support. Op elke 20 studenten is 1 begeleidende docent. Op elke 3000 studenten zijn 12 studieadviseurs beschikbaar. Ook is er veel technische support, zodat zodra een student technische problemen ondervindt, deze meteen verholpen worden. Studenten worden nauwlettend gemonitored. Als een student 10 dagen achter elkaar niet online is geweest dan wordt hij/zij opgebeld. Bij meer dan 21 dagen geen online activiteit, dan wordt de student verwijderd uit de cursus.

De opzet van het onderwijs is ook sterk gericht op studenten bij de les houden. Studenten volgen twee vakken parallel gedurende een periode van 10 weken. Elke week heeft hetzelfde stramien. Elke week moeten studenten minimaal 1 bijdrage leveren aan het discussion board en elke week moeten ze iets inleveren. Een opleiding start met een proefperiode van 5 weken. Deze 5 weken zijn onderdeel van het curriculum, en tellen ook gewoon mee, maar is ook bedoeld als selectieinstrument. Studenten kunnen die 5 weken gebruiken om bij zichzelf na te gaan: "kan ik dit, gaat het me lukken qua tijd, vind ik het leuk", en besluiten alsnog met de online studie te stoppen. Ook de universiteit zelf stuurt na die eerste 5 weken ongeveer 20% van de studenten weg, omdat zij te weinig resultaten hebben geboekt. Daarnaast heeft Kaplan een heel hoog bindend studieadvies.

De vakken zijn zo veel mogelijk gestandaardiseerd. De content is opgedeeld in kleine brokjes. De rol van docenten zit vooral in de begeleiding van studenten, het geven van feedback, en het stimuleren van reflectie op het geleerde. De docenten wonen overal ter wereld. Docenten worden, naast inhoudelijke kennis van het vakgebied, ook nadrukkelijk geselecteerd op hun vaardigheden op het gebied van online interactie.

Kaplan University werkt niet met afsluitende tentamens. Alle toetsing en beoordeling gebeurt in de vorm van opdrachten en presentaties. Doordat er zo’n intensief contact is met studenten kunnen docenten vaak goed het niveau van studenten inschatten en valt het zeker op als een bepaalde student ineens een opdracht inlevert dat niet past bij het beeld dat de docent van die student heeft. Presentaties gebeuren synchroon, via webconferentie, of asynchroon. In dat laatste geval neemt de student z’n presentatie of mondelinge toelichting op een opdracht, op op video en stuurt deze in. Practica gebeuren ook volledig online, via virtuele labs, video’s en computersimulaties.

Willemine Biemond en haar collega’s zijn nu bezig de bevindingen van hun reis (naast Kaplan University hebben zij ook MIT bezocht) weer te geven in een rapport.

Sofia Dopper (projectleider Online & Distance Learning TU Delft)

Be Sociable, Share!

  1 comment

  Afgelopen donderdag zijn Willemine Biemond en Johan Verweij ‘afgestudeerd’ aan de leergang Bestuur en Beleid. Vooraf vertelde Johan dat hij “volledig om” was voor online onderwijs; voor de TUD zou het een geweldige uitbreiding zijn van het onderwijs. Na een geanimeerde presentatie van hun onderzoek en advies volgden (volgens opdracht) kritische vragen vanuit het CvB. Want waarom zou de TUD nou eigenlijk zelf online onderwijs moeten geven? Willemine gaf een goede reden; omdat de TUD een aantal unieke onderzoeksgebieden heeft en dus ook uniek onderwijs.
  In het eindrapport staan een 12-tal adviezen. Bijvoorbeeld “Laat studenten voordat ze zich inschrijven, eerst een volledig gedigitaliseerde proefcursus
  volgen”. Dit is iets waar we in het TUD project Online Distance Learning ook naar kijken. En ons ook afvragen of je zoiets ook moet aanbieden als een student slechts voor 1 module inschrijft.
  Een ander interessant advies is “Standaardiseer een groot deel van het onderwijsprogramma t.b.v. de efficiency en effectiviteit, maar bied studenten wel een flexibele en ge├»ndividualiseerde leeromgeving aan”. Standaardiseren ligt gevoelig, hoe ver kunnen/moeten we hierin gaan? Kortom, een interessant eindrapport voor iedereen die online distance learning op wil zetten.

  Leave a Reply

  ┬ę 2011 TU Delft