About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Posted in November 2012

Online Onderwijs: een aantal vragen besproken

De TU Delft gaat een aantal volledige masteropleidingen zoveel mogelijk online aanbieden, waarmee een volwaardig ingenieursdiploma kan worden gehaald. Er lopen nu 3 pilots, bij masterprofiel ASCM (LR), Watermanagement (CitG) en Engineering & Policy Analysis (TBM). Tijdens de onderwijsdagen heb ik samen met Gillian Saunders-Smits, docent, en projectleider van de pilot online onderwijs bij LR, een sessie verzorgd over het project Distance & Online Education van de TU Delft. Tijdens de sessie wilden we uiteraard het publiek informeren over waar we in Delft mee bezig zijn, waarom we dat doen en hoe we dat doen, maar we wilden ook vooral input voor ons “work in progress”. Daarom hebben we aan het eind van de sessie 4 vragen gesteld waar de deelnemers in groepjes over hebben gesproken en belangrijke punten over op papier hebben gezet.  Deze input wil ik graag met jullie delen via dit blog. Continue reading

SURF Onderwijsdagen 2012 – De opbrengst

De highlights van dag 1: de keynote van Anka Mulder (gezien de twitter-reacties #owd12 was ik niet de enige) en UnCollege van Dale Stevens als alternatief voor een formele opleiding. Zie www.deonderwijsdagen.nl voor meer daarover. Continue reading

Learners in the driving seat: de mogelijkheden van learning analytics

30 oktober was ik bij de onderwijsdag van TBM, waar Erik Duval (Universiteit Leuven) een keynote hield over learning analytics.

 
Wat is learning analytics? Erik Duval formuleerde het als volgt:
Learning analytics is about collecting traces that learners leave behind and using those traces to improve learning
Hoe meer activiteiten digitaal gebeuren, hoe meer mogelijkheden er zijn voor learning analytics. Het gaat er om tijdens het leerproces bij te sturen, niet pas na afloop. De gegevens worden voor studenten en docenten gevisualiseerd in een dashboard. Net als bij een dashboard in een auto moeten de gegevens op het dashboard helpen de juiste beslissingen te nemen (ik moet tanken, ik moet afremmen). Het gaat om concrete actiegerichte feedback. Bijvoorbeeld studenten zien een metertje dat aangeeft hoe hun voortgang is ten opzichte van hun mede studenten. Dit kan een indicatie zijn voor een student om harder te gaan werken. In het kader van studiesucces is dit heel interessant, je geeft studenten de mogelijkheid om hun eigen leerproces tijdig bij te sturen.
Per cursus moet goed worden nagedacht wat de geschikte indicatoren zijn om de inspanningen van studenten inzichtelijk te maken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: hoe vaak heeft student A geblogd? Hoe vaak heeft student A gereageerd op een blog van een ander? Wie interacteert vooral met wie?
De studenten van Duval werken in wiki’s, bloggen, en communiceren via facebook. Alles wat zij doen is compleet publiek. Mensen van buiten reageren vaak op blogs van zijn studenten, wat bijzonder motiverend kan zijn.
Ook in de MOOCs (Massive Open Online Courses) die Duval verzorgt moedigt hij de deelnemers aan actief te bloggen en te twitteren. Omdat het om grote hoeveelheden studenten gaat, kan hij onmogelijk alles lezen. Learning analytics is hier nodig om als docent een idee te krijgen wat er gaande is.

Het voelt allemaal misschien wat big brother achtig en je zou je ook kunnen voorstellen dat studenten gaan doen wat getrackt wordt, in plaats van wat belangrijk is. Daarom trekt Duval veel tijd uit om aan studenten uit te leggen wat hij precies doet, waarom hij dat doet en voor wie. Bovendien, alles wat de docent ziet, kan de student ook zien.

Heeft learning analytics nou effect op studiesucces?
Het grootste effect op studiesucces is waarschijnlijk de activerende opzet van het onderwijs van Erik Duval, met groepjes van 5-6 studenten die werken aan open authentieke opdrachten en elkaars werk becommentariëren en beoordelen. Doordat er in de onderwijsopzet nauwelijks fysieke contactmomenten zijn, geef je veel controle uit handen. Learning analytics is dan nodig om nog iets van sturing te kunnen geven.
Wat we hier als TU Delft precies mee moeten en kunnen is voor mij nog niet helemaal helder. Het online onderwijs dat we momenteel ontwikkelen wordt digitaal en op afstand, dus daar zijn zeker mogelijkheden. Al schijnt Blackboard voor Learning analytics nauwelijks bruikbaar (volgens Erik Duval is slechts 10% van wat studenten in Blackboard doen te ‘tracen’). Stof tot nadenken dus.

Voor meer info zie de slides van Erik Duval: http://www.slideshare.net/erik.duval/open-learning-analytics-14964431

Voor wie de hele keynote wil zien: http://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Play/5765983764de45bea4a9e3d13d21686c1d

Link naar blog Erik Duval: http://erikduval.wordpress.com/

 

 

 

© 2011 TU Delft