About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Online Onderwijs: een aantal vragen besproken

De TU Delft gaat een aantal volledige masteropleidingen zoveel mogelijk online aanbieden, waarmee een volwaardig ingenieursdiploma kan worden gehaald. Er lopen nu 3 pilots, bij masterprofiel ASCM (LR), Watermanagement (CitG) en Engineering & Policy Analysis (TBM). Tijdens de onderwijsdagen heb ik samen met Gillian Saunders-Smits, docent, en projectleider van de pilot online onderwijs bij LR, een sessie verzorgd over het project Distance & Online Education van de TU Delft. Tijdens de sessie wilden we uiteraard het publiek informeren over waar we in Delft mee bezig zijn, waarom we dat doen en hoe we dat doen, maar we wilden ook vooral input voor ons “work in progress”. Daarom hebben we aan het eind van de sessie 4 vragen gesteld waar de deelnemers in groepjes over hebben gesproken en belangrijke punten over op papier hebben gezet.  Deze input wil ik graag met jullie delen via dit blog.Het gaat om de volgende vragen:

 1. Wat zijn de voordelen van online onderwijs voor docenten?
 2. Kan alles online?
 3. In hoeverre is Blackboard een geschikt platform voor online onderwijs?
 4. Wat zijn de kritische succesfactoren van online onderwijs?

1.        De voordelen voor docenten die naar voren kwamen:

 • Meer tijd voor dingen die er toe doen: docent hoeft niet steeds hetzelfde te vertellen en heeft daardoor meer tijd voor interactie met studenten en het geven van feedback
 • Door middel van learning analytics kun je studenten beter volgen en beter inspelen op hun eerproces
 • Kunnen differentiëren tussen studenten
 • Online kun je beter disciplineren
 • Meer studenten kunnen bereiken dan met on site onderwijs
 • Benchmark met andere docenten
 • Exposure buiten de instelling
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk (docent kan overal wonen, ook in buitenland)
 • Hergebruik van materialen van anderen
 • Professioneel format als hulpmiddel, bijvoorbeeld ook voor nieuwe docenten

Mooi lijstje vind ik. Gillian voegde nog toe: het is leuk om te doen!

De volgende uitdagingen werden genoemd:

 • Moeilijk om skills te trainen
 • Verlies van diepgang (is grote angst voor docenten)
 • Online onderwijs is niet voor elke student geschikt. Wat zijn studentkenmerken om succesvol online te kunnen leren?

 2.  Kan alles online?

 • JA! Er kan meer dan we denken. Zelfs een ui onder een microscoop leggen! Ook het sociale aspect? Ja, juist het sociale aspect, via sociale netwerken. Checken of je verhaal aankomt? Kan juist beter met ICT.
 • Alles kan online, maar of je ook alles online kan doen, hangt af van je budget.
 • Kan certificeren online? Ja, bijvoorbeeld via 1 op 1 mondeling examen, of via wereldwijde testcentra in een gecontroleerde omgeving.
 • Ja, vrijwel alles kan online, maar wil je ook alles online? Soms betekent online kwaliteitsverlies. In sommige opleidingen heb je bottlenecks, zoals motorische vaardigheden. Ook moet goed gekeken worden naar de docenten: wat willen en kunnen ze, maar ook naar de doelgroep: universitaire masterstudenten zijn anders dan 17 jarige havisten.

3.       In hoeverre is Blackboard een geschikt platform voor online onderwijs?

 • De techniek is wat star en oogt verouderd
 • Blackboard is erg docentgericht. Gaat uit van een afgeschermde cursus die vanuit de docent wordt gevoed.
 • Blackboard is met name geschikt voor traditionele vormen van onderwijs
 • De samenwerkingsmogelijkheden zijn beperkt, maar misschien geldt dit niet voor Blackboard collaborate?
 • De integratie met sociale media is beperkt
 • Blackboard ontwikkelt mee met de markt, maar loopt wel altijd achter
 • Zeker vergeleken met systemen als SAKAI OAE of MOOCs is de ondersteuning voor online samenwerking met de rest van de cursus, universiteit, de wereld, minder.

 4.       Wat zijn de kritische succesfactoren van online onderwijs?

Samenvattend kun je zeggen dat het draait om kwaliteit. Kwaliteit van de inhoud, didactiek, techniek en interactie.

T.a.v. inhoud:

 • Kwaliteit van feedback (persoonsgericht)
 • Competente docenten

T.a.v. didactiek:

 • Goed learning design
 • Duidelijk leerpad
 • Actieve werkvormen:
  • Geen college van 1 – 2 lesuren achter elkaar
  • Tussentijds vragen stellen
  • Kleine leerblokjes
 • Goede, betrouwbare manier van toetsen

T.a.v. techniek

 • Geen technische problemen, uitval
 • Goede (technische) support
 • Betrouwbare online verbinding

T.a.v. interactie

 • Voortgang bewaken/stimuleren/motiveren
 • Persoonlijk contact
 • Begeleiding door e-coaches die vaardig zijn in internet communicatie

Voor de slides zie: http://www.slideshare.net/DeOnderwijsdagen/owd20121vanopen-courseware-richting-online-education-tu-delft-the-next-step

Voor de video-opname van de sessie zie: http://www.youtube.com/watch?v=YFDQfWvDIZ4&feature=youtu.be

 

Be Sociable, Share!

  Leave a Reply

  © 2011 TU Delft