About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Posted in February 2013

Wat kunnen we leren van een MOOC voor ons online onderwijs?

Dit keer zouden we er niet alleen over praten, maar ook daadwerkelijk ervaren wat online leren betekent. Oftewel; we gingen deelnemen aan een MOOC (Massive Open Online Course). Deze MOOC was ook nog eens inhoudelijk interessant, want het onderwerp was Fundamentals of Online Education. Doel van deze MOOC was om te leren hoe je een cursus omzet naar een online cursus. Natuurlijk weten we daar al van alles over, maar een mooie 6-weekse cursus hebben we (nog) niet.

Vorige week maandag begon de MOOC. Op dag 1 was er allerlei gerommel rondom het inschrijven in een groep. Dat was me uiteindelijk gelukt en ik kreeg ook daadwerkelijk contact met een aantal andere deelnemers van over de wereld. Dat was veelbelovend en voor mij ook motiverend! Samen leren, ervaringen uitwisselen en een nieuw netwerk creëren.

Wat ging er mis?

De volgende dag bleek ik niet meer in een groep te zitten. Een aantal dagen later waren er 2 nieuwe manieren geïntroduceerd om in een groep in te schrijven. De fora voor groepsdiscussie waren ondertussen ontploft met vragen over groepen en de opdrachten. Wat ook niet hielp was dat de indeling van week 1 niet beschikbaar is op dag 1 vanwege een ‘technisch foutje’. Hierdoor sneeuwde de inhoud van de MOOC geheel onder. Zie ook deze blogs van insidehighered en Debbie Morrison.

Verder bleek: veel mensen lezen zo min mogelijk en interpreteren alles wat niet geheel eenduidig is naar eigen idee… Als de online leeromgeving het dan toelaat, gaan velen hun eigen gang en maken hun eigen aanpassingen. In ieder geval ging er veel tijd verloren aan dingen die geen leren waren. Het aardige was dat dit juist in de theorie van deze week in de MOOC behandeld werd. Volgens het Cognitive Load model moet voor het leren de mentale belasting zo min mogelijk bestaan uit belasting die niet direct met de leertaak te maken heeft, zoals dus technische hick-ups of onduidelijkheid rondom de uitvoering van de opdrachten… Tja, het is blijkbaar niet zo gemakkelijk om de theorie in praktijk te brengen. En dit is ook direct een les: laat alles wat je ontwikkelt door meerdere mensen uitproberen zodat al die misinterpretaties, onduidelijkheid en technische hobbels zo veel mogelijk beperkt worden.

Wat ging wel goed in de MOOC?

Er is veel op de MOOC FOE aan te merken, maar laten we ook eens kijken naar wat wel werkt in deze MOOC.

 • Voor elke week een tabel met alle activiteiten, direct aanklikbaar en een tijdsindicatie per activiteit, geeft veel houvast en overzicht.
 • Getting started als menu-item is handig voor opstartinformatie over de module.
 • Het ontmoeten van diverse gelijkgestemden over de wereld is motiverend. (Ja, er zijn ook groepen die goede inhoudelijke discussies hebben over de opdrachten in het forum!)
 • De videolectures starten altijd met het gezicht van de docent die de online studenten welkom heet en begint te vertellen over het onderwerp van de video, daarna wordt overgegaan naar  de powerpoint met voice-over, waardoor het niet meer nodig is de docent nog in beeld te hebben.
 • Het geluid van de videolectures is heel goed.
 • De videolectures zijn kort, meestal nog geen 10 minuten.
 • Contrast in de videolectures is goed en lettertype prettig
 • In mails en tekst op de website wordt de student persoonlijk aangesproken.

Verschillen tussen MOOC en online onderwijs TUD

Natuurlijk zijn er verschillen tussen online onderwijs zoals we dat bij TUD aan het ontwikkelen zijn en een MOOC. Een MOOC is veel grootschaliger (10-duizenden tot 100-duizenden) dan de online masters gaan worden (10-tallen studenten). Een MOOC is open, wat in dit geval betekent, geen voorwaarden voor inschrijving en gratis. Voor de online masters zal een student aan de gewone toelatingseisen moeten voldoen en collegegeld betalen. En een zeer belangrijk verschil is de erkenning: een MOOC levert hoogstens een certificaat van deelname op, terwijl met de online masters daadwerkelijk EC punten behaald worden.

Studiegroep ofwel ‘meetup’

Vanuit OC Focus wilden we (Sofia en ik) de gelegenheid van deze MOOC aangrijpen om in gesprek te gaan over hoe we online distance learning aan de TU Delft willen vormgeven. Een gesprek met betrokkenen in ‘het echt’ dus. (En ja, dat had ook online gekund, maar een mix is soms effectiever.) Op dit moment zijn we bezig om met 3 masteropleidingen toe te werken naar een online variant. Zie eerdere blog. Deze MOOC zou een goede toetssteen zijn om concreet te worden: wat vinden we bruikbaar en wat niet? Zowel inhoudelijk als wat betreft vorm. Afgelopen vrijdag rond de lunch was er dus een eerste zogenaamde ‘meetup’ in de TU Library. De resultaten staan in kort in de volgende alinea.

Wat leren we hiervan voor online onderwijs TUD

Aangezien de online leeromgeving je enige houvast is als student, zal deze leeromgeving superduidelijk en overzichtelijk moeten zijn.

 • Het doel van opdrachten moet heel helder zijn (waarom doen we dit en waarom doen we het op deze manier?)
 • De opdracht zelf moet ook helder zijn en niet verstopt in praktische tekst.
 • Een indicatie van je voortgang is nodig (zelf aan/uit te vinken)
 • Een overzicht met leeractiviteitenper week is nodig. Een tabel met directe links naar te bestuderen materiaal en opdrachtenis prettig. Een indicatie hoeveel tijd ieder onderdeel kost is nodig om te kunnen plannen.
 • De online omgeving moet zo eenvoudig mogelijk zijn om alle ruis die het leren in de weg staat te vermijden.
 • Als je laat samenwerken, geef dan het doel aan van het samenwerken.
 • De logistiek moet perfect lopen, bijvoorbeeld de inschrijving in groepen.
 • Goede technische ondersteuning is nodig vooraf en tijdens de uitvoering van het onderwijs.
 • De aanwezigheid van de docent als expert op het vakgebied is cruciaal voor de geloofwaardigheid. Dat kan door ondertekenen van de mails en berichten, zichtbaarheid in weblectures.
 • In weblectures zoveel mogelijk gebruik maken van beeldmateriaal, schema’s, animaties om de voice-over te ondersteunen (dus niet alleen tekst).
 • Een inhoudelijk overzicht over de gehele cursus is nodig om de context van wat je leert in deze week te begrijpen. Kan met behulp van een introductiefilmpje.
 • Alles moet een inhoudelijke titel hebben, dus niet ‘opdracht 1.2 in module 3’, maar opdracht ‘ontwerp een weblecture in module 3: Maken van content’ bijvoorbeeld.

En hoe nu verder?

De MOOC FOE is opgeschort totdat de problemen opgelost zijn. Wij schorten de volgende meetup op tot vrijdag 15 februari, maar gaan dan in ieder geval weer samenkomen om het over het onderwijsmodel voor TUD online education te hebben. Dit naar aanleiding van stof uit de MOOC. Wil je meedoen, geef dan even een seintje. Dan sturen we de details en, mocht de MOOC nog niet heropend zijn, ‘het huiswerk’ waarover de meetup gaat. Want leren blijft ook gewoon een kwestie van zelf doen.

© 2011 TU Delft