About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Accreditatie stelsel 3.0 door Sarah Morassi

Vorig jaar heeft er vanuit het ministerie van OC enW een evaluatie plaatsgevonden van de instellingsaccreditatie 2.0 het huidige instellingen accreditatiestelsel. Daar waren vijf hoger onderwijs instellingen bij betrokken.

De belangrijkste conclusie uit deze evaluatie was en is:

 1. Het werkt goed,
 2. er is  draagvlak,
 3. de  kwaliteit wordt goed bekeken binnen de instelling en levert toegevoegde waarde aan de borging van de onderwijskwaliteit

 Maar de lasten voor instellingen zijn extreem hoog

Hoe kunnen we de ervaren administratieve lasten terugbrengen en verbetering stimuleren (soms is de nadruk op verantwoording te groot, waardoor ontwikkeling en leren in de knel komen).

Het verzoek om naar een oplossing te zoeken hoe het fundamenteel anders kan is in 2014 opgepakt. Concreet zijn er een aantal acties uitgezet om tot een nieuw accreditatie stelsel te komen.

 • De minister ondersteund door het departement onderwijs zijn het land door gegaan en hebben meer dan 100 mensen gesproken. Breed aantal betrokkenen is gevraagd te reageren op de vraag ” wat gaat er goed en wat kan er beter?”
 • International onderzoek uitgevoerd naar hoe het accreditatiestelsel elders in elkaar zit.
 • En meegelopen met de accreditaties.
 • Sterkte zwakte analyse

In de examencie leergang sessie 7 is aan de deelnemers gevraagd zich voor te stellen dat je Minister bent voor een dag.  Wat zou je doen met het huidige accreditatie stelsel?

 1. Huidige instellingsaccreditatie/opleidingsaccreditatie uitkleden zodat het een minder belastend proces wordt.
 2. Instellingsaccreditatie (zonder opleidingsaccreditatie) Opleidings accreditatie alleen via interne audit. Externe verantwoording vind plaats op instellingsaccreditatie. En hoe ga je om met de peerreview. Er hoeft per opleiding dan geen NVAO stempel meer op.

De leden van de examencommissies stemden unaniem voor versie 1. Heeft u ook een opinie en/of idee en wilt u meepraten neem dan contact op met S.Morassi@minocw.nl 

Leg kort uit wat uw idee betekent voor:

 • de kwaliteitsborging van het onderwijs
 • de gevolgen voor het accreditatie proces
 • en welke discussie er aan ten grondslag ligt.

In de examencie leergang discussiëren we nog even door over:

 • Balans tussen onderwijs en onderzoek (nu sterk op onderzoek beoordeeld en visitatie alleen maar over onderwijs, naar is geen balans tussen. Meer integratie van deze twee componenten).
 • Leidt  een nieuw stelsel echt wel tot verminderde lasten.
 • Belegging van beleidsmatige zaken op instellingsniveau
 • Inhoudelijk verantwoording meer borgen op opleidingsniveau
 • Het behoud van erkenning als opleiding;  kwaliteitsborg het stempel blijft belangrijk.
 • Op instellingsniveau cv’s van docenten alleen accorderen. Op opleidingsniveau cv’s eruit.
 • Niet overload aan stukken aanleveren, waardoor de administratieve lasten hoog zijn.
 • Ondersteuning voor het uitvoeren van administratieve taken zoals kopiëren etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

  Comments are closed.

  © 2011 TU Delft