About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Jaarverslag Examencommissie; Trijntje Kraak deelt ervaringen van de TU/E

Op 20 Januari 2015 deelt Trijntje Kraak haar ervaringen over invoering van toetsbeleid met de TU Eindhoven, het voorbereiden van de Examencommissies op hun nieuwe rol en het gezamenlijke vaststellen van het jaarverslag format.

De nadruk in onze sessie lag op de procesgang voor het maken van een gezamenlijk jaarverslag en het jaarverslag format. Het jaarverslagformat van de TU/E  is vergeleken met het format van de TU Delft.

Punten die aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld:

Waar maken we als examencommissie eigenlijk een jaarverslag voor:

 • Het is een goede exercitie voor de commissie zelf als reflective instrument.
 • Vooral om de pdca binnnen examencie te sluiten.
 • Intern effect groot. En is er ook extern effect. Zeker in de accreditatie, maar niet bijv. Bij studenten, zelfs bij commissarisen onderwijs die nog glazig kijken.
 • Het is een middel om scherper te maken als cie, verantwoording afleggen, accreditatie, snel inwerken in de materie als nieuw bestuurder

Hoe is het jaarverslag in de pdca cyclus geborgd bij de TU/e

 • Je maakt als examencie, het verslag voor een half jaarlijks overleg. Dit staat in het faculteitsregelement.
 • Centrale Commissie kwaliteitszorg onderwijs evalueert onderwijsjaarverslagen en rapporteert terug aan CvB om nieuwe beleidsplannen uit te rollen.
 • Zorgen dat logistiek de jaarverslagen tijdig binnenkomen bij de Centrale Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs om te evalueren; dus tijdspad en administratie.
 • Geef als CCKO advies over de jaarverslagen adhv een standaard format.
 • Essentieel dat er jaarlijks wordt gekeken naar de jaarverslagen.

Heeft u interesse dan kunt u onder sessie 8 vinden op de OC FOCUS Website:

https://intranet.tudelft.nl/specifieke-ingangen/onderwijs/onderwijsverbetering/oc-focus/cursussen/trainingen-examencommissies/komende-lunchsessie-aanmelden/

Be Sociable, Share!

  Comments are closed.

  © 2011 TU Delft