About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Posts by Sofia Dopper

Blended Learning bij TB – de inzet van kennisclips!

Blended Learning bij TB – de inzet van kennisclips!

Suzanne Schut, O&S TBM

TBM staat, net als andere faculteiten en instellingen, voor de uitdaging de rendementen voor het bachelordiploma te verhogen. De faculteit heeft, middels een door centraal beschikbare tender Blended Learning, een gemotiveerd ICTO team en de ICT mindset en ervaring van haar docenten, de kans om deze curriculumherziening aan te grijpen om zo ICTO structureel en optimaal binnen het curriculum te integreren en als middel te gebruiken de rendementsdoelstellingen te realiseren. Blended Learning heeft namelijk de potentie bij te dragen aan activerend onderwijs en regelmatig studiegedrag, zoals u weet belangrijke speerpunten voor het Koersen op Studiesucces.

Blended Learning wordt door de TU Delft gedefinieerd als een geïntegreerde combinatie van online en contactonderwijs. De verschillende onderwijsdoelstellingen en leeractiviteiten binnen het curriculum worden herzien en steeds wordt de vraag gesteld of deze activiteit effectiever, efficiënter en/of aantrekkelijker online of offline vormgegeven kan worden. De ontwerpen van de modules uit het propedeusejaar zijn zo goed als rond en er zitten wat mooie voorbeelden tussen die wij graag met u delen. Vandaag de voorbeelden rondom een van onze speerpunten binnen dit Blended Learning project: kennisclips!

Een van de belangrijkste doelstellingen is de kennisoverdracht zo veel mogelijk naar de zelfstudietijd van studenten te verschuiven. Zo kan de contacttijd actiever en effectiever ingezet worden om vanuit die kennisbasis tot inzicht, toepassing en integratie te komen. Doelstellingen van hogere en complexere orde, waar de begeleiding door docenten veel essentiëler en waardevoller is voor studenten. Leren van informatie kunnen studenten vrij zelfstandig, mits goed gefaciliteerd uiteraard. De focus voor inzet van ICT in het Onderwijs ligt wat dat betreft ook op de ontsluiting van deze informatie en het aanbieden van zogenoemde kennisclips. Clips van ongeveer 5 tot 10 minuten waarin een kernconcept clean & mean wordt uitgelegd en visueel ondersteund kan worden, bijvoorbeeld door middel van animaties. Studenten kunnen deze clips op gewenste momenten kijken, zo vaak als ze willen of nodig is. De inzit van de clips wordt nog sterker wanneer het kijken ervan gecombineerd wordt met formatieve toetsen – vragen voor, tijdens of na de clip die studenten helpen te bepalen of ze de stof voldoende hebben begrepen of dat ze meer oefening behoeven. Kennisclips worden daarnaast ook ingezet voor het wegwerken van deficiënties, het aanbieden van verdieping en de verschillen in voorkennis.

Er wordt dan ook flink ingezet op het aanbieden van dit soort online onderwijsmateriaal bij TBM. Dit kan in verschillende vormen. De eerste is het gebruik van Open Educational Resources (OER). Er is wereldwijd al een flinke collectie onderwijsmaterialen. Steeds meer hiervan wordt ook open toegankelijk (ook de TU Delft draagt hier aan bij, zie voor meer informatie de onlangs gelanceerde website: http://open.tudelft.nl/) gemaakt en kan daardoor ingezet worden binnen ons eigen programma. Bijvoorbeeld omdat de expertise elders ligt of omdat het meer ruimte creëert in ons eigen programma. Zo maakt Huib Aldewereld in de nieuwe module Computer & Informatiesystemen gebruik van open onderwijs materiaal aangeboden door Stanford School of Engineering voor het onderdeel ‘leren programmeren’.

De tweede vorm is om zelf digitaal materiaal te ontwikkelen. Aad Correlje heeft voor de module Economie van Infrastructuren de eerste versie van een set van 8 kennisclips opgeleverd en aan studenten aangeboden. “Met een relatief geringe tijdsinvestering van mij als docent is de toegankelijkheid van de leerstof naar de student toe m.i. enorm vergroot.”, aldus Aad Correlje.   De clips varieerden van 4 tot 10 minuten en de totale duur van dit videomateriaal besloeg 65 minuten. Gemiddeld zijn de clips meer dan 200 keer per clip teruggekeken.  Er is een evaluatie uitgezet om de waardering en perceptie van studenten in kaart te brengen. Bijna 95% geeft aan gebruik te hebben gemaakt van de kennisclips, 78% heeft alle clips gebruikt en zelfs 70% geeft aan de clips meer dan eenmaal te hebben bekeken. Dit is nu precies één van de doelstellingen met deze kennisclips. Studenten die behoefte hebben aan herhaling kunnen dit naar eigen wens inzetten. Het feit dat de clips ook echt meerdere keren bekeken worden geeft de suggestie dat de juiste inhoud online is vastgelegd. 97,5% van de respondenten geeft aan het materiaal effectief te vinden voor het beter begrijpen van de stof. Of dit ook echt zo is kunnen we nog niet direct zeggen, maar dat dit nu wel in de beleving van de student zo is, is in ieder geval een schitterend eerste resultaat. Het motiveert daarbij ook andere docenten dit soort onderwijsmateriaal te ontwikkelen, inmiddels zijn er al veel docenten druk bezig!

“De opgenomen clips waren heel handig en echt een goede aanvulling bij de colleges”

2e jaars TB-student, EvaSys Enquête, 2013

 Er zijn natuurlijk nog een hoop vragen rondom de inzet van kennisclips. Daarnaast bestaat het Blended Learning programma natuurlijk uit meer dan alleen het faciliteren van (online) zelfstudie, zo kijken we ook naar de onderlinge interactieprocessen en speelt samenwerkend leren en het leren van verschillende perspectieven een uitermate belangrijke rol in ons opleidingsprogramma. Volgende keer meer hierover, bijvoorbeeld de inzet van peers in een spannende modelleerestafette en delen we de ambitie om games meer vakoverstijgend in te zetten!

 

Online Onderwijs: een aantal vragen besproken

De TU Delft gaat een aantal volledige masteropleidingen zoveel mogelijk online aanbieden, waarmee een volwaardig ingenieursdiploma kan worden gehaald. Er lopen nu 3 pilots, bij masterprofiel ASCM (LR), Watermanagement (CitG) en Engineering & Policy Analysis (TBM). Tijdens de onderwijsdagen heb ik samen met Gillian Saunders-Smits, docent, en projectleider van de pilot online onderwijs bij LR, een sessie verzorgd over het project Distance & Online Education van de TU Delft. Tijdens de sessie wilden we uiteraard het publiek informeren over waar we in Delft mee bezig zijn, waarom we dat doen en hoe we dat doen, maar we wilden ook vooral input voor ons “work in progress”. Daarom hebben we aan het eind van de sessie 4 vragen gesteld waar de deelnemers in groepjes over hebben gesproken en belangrijke punten over op papier hebben gezet.  Deze input wil ik graag met jullie delen via dit blog. Continue reading

Learners in the driving seat: de mogelijkheden van learning analytics

30 oktober was ik bij de onderwijsdag van TBM, waar Erik Duval (Universiteit Leuven) een keynote hield over learning analytics.

 
Wat is learning analytics? Erik Duval formuleerde het als volgt:
Learning analytics is about collecting traces that learners leave behind and using those traces to improve learning
Hoe meer activiteiten digitaal gebeuren, hoe meer mogelijkheden er zijn voor learning analytics. Het gaat er om tijdens het leerproces bij te sturen, niet pas na afloop. De gegevens worden voor studenten en docenten gevisualiseerd in een dashboard. Net als bij een dashboard in een auto moeten de gegevens op het dashboard helpen de juiste beslissingen te nemen (ik moet tanken, ik moet afremmen). Het gaat om concrete actiegerichte feedback. Bijvoorbeeld studenten zien een metertje dat aangeeft hoe hun voortgang is ten opzichte van hun mede studenten. Dit kan een indicatie zijn voor een student om harder te gaan werken. In het kader van studiesucces is dit heel interessant, je geeft studenten de mogelijkheid om hun eigen leerproces tijdig bij te sturen.
Per cursus moet goed worden nagedacht wat de geschikte indicatoren zijn om de inspanningen van studenten inzichtelijk te maken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: hoe vaak heeft student A geblogd? Hoe vaak heeft student A gereageerd op een blog van een ander? Wie interacteert vooral met wie?
De studenten van Duval werken in wiki’s, bloggen, en communiceren via facebook. Alles wat zij doen is compleet publiek. Mensen van buiten reageren vaak op blogs van zijn studenten, wat bijzonder motiverend kan zijn.
Ook in de MOOCs (Massive Open Online Courses) die Duval verzorgt moedigt hij de deelnemers aan actief te bloggen en te twitteren. Omdat het om grote hoeveelheden studenten gaat, kan hij onmogelijk alles lezen. Learning analytics is hier nodig om als docent een idee te krijgen wat er gaande is.

Het voelt allemaal misschien wat big brother achtig en je zou je ook kunnen voorstellen dat studenten gaan doen wat getrackt wordt, in plaats van wat belangrijk is. Daarom trekt Duval veel tijd uit om aan studenten uit te leggen wat hij precies doet, waarom hij dat doet en voor wie. Bovendien, alles wat de docent ziet, kan de student ook zien.

Heeft learning analytics nou effect op studiesucces?
Het grootste effect op studiesucces is waarschijnlijk de activerende opzet van het onderwijs van Erik Duval, met groepjes van 5-6 studenten die werken aan open authentieke opdrachten en elkaars werk becommentariëren en beoordelen. Doordat er in de onderwijsopzet nauwelijks fysieke contactmomenten zijn, geef je veel controle uit handen. Learning analytics is dan nodig om nog iets van sturing te kunnen geven.
Wat we hier als TU Delft precies mee moeten en kunnen is voor mij nog niet helemaal helder. Het online onderwijs dat we momenteel ontwikkelen wordt digitaal en op afstand, dus daar zijn zeker mogelijkheden. Al schijnt Blackboard voor Learning analytics nauwelijks bruikbaar (volgens Erik Duval is slechts 10% van wat studenten in Blackboard doen te ‘tracen’). Stof tot nadenken dus.

Voor meer info zie de slides van Erik Duval: http://www.slideshare.net/erik.duval/open-learning-analytics-14964431

Voor wie de hele keynote wil zien: http://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Play/5765983764de45bea4a9e3d13d21686c1d

Link naar blog Erik Duval: http://erikduval.wordpress.com/

 

 

 

Crouwelzaal omgebouwd tot zaal van de toekomst

de nieuwe crouwelzaalGister ben ik naar een seminar geweest ter gelegenheid van de in gebruik name van de splinternieuwe Crouwelzaal bij de Faculteit IO. Deze zaal is van een gewone platte collegezaal omgetoverd in een zaal met moderne technologische middelen en draaibaar meubilair, wat een wisseling van frontaal onderwijs en groepswerk mogelijk maakt. De proefzaal, zoals de nieuwe Crouwelzaal ook wel genoemd wordt, is bedoeld om met moderne vormen van onderwijs te experimenteren en om hier ook onderzoek naar te doen, zodat we leren aan welke eisen de zalen van de toekomst moeten voldoen.

Nellie van de Griend, hoofd studenten- en docentenvoorzieningen en opdrachtgever van het project proefzaal opende het seminar. Verder waren er presentaties van adviseur Piet van der Zanden, projectleider Erik Reinders en van de architect Ernst Hoek.

Nellie van de Griend opent het seminar

Aanleiding voor de zaal was de ontevredenheid over de werking van de techniek in de nieuwe zalen bij EWI en 3ME. Hier waren grote digitale borden met 4 kwadranten geplaatst waarop men kon schrijven als een krijtjesbord, echter met te grote vertraging tussen schrijven en verschijnen van de tekst, waardoor de borden onwerkbaar bleken en nu nog slechts al projectieschermen worden gebruikt. Daarnaast bleek na een capaciteitsmeting dat 50% van de zalen, hoewel gereserveerd, op de gereserveerde tijd toch leeg stonden. En dat bovendien de wel bezette zalen niet altijd volledig werden benut. Vaak werden twee zalen gereserveerd, 1 voor de plenaire instructie en 1 voor het groepswerk, waardoor beide zalen maar een deel van de tijd in gebruik waren. Dit moest beter kunnen, en zo werd de proefzaal geboren.

De proefzaal bevat een scherm met 4 kwadranten, een smartboard en een scherm waarop wordt geprojecteerd met een beamer. Het smartboard kan zonder vertraging als een krijtjesbord worden beschreven. Het is het enige bord op de markt dat dit kan. Het draaibare meubilair is ontworpen door een student van IO, die hierop is afgestudeerd.

Voorlopig ondersteunt de zaal grofweg 4 onderwijsscenario’s:
1. Frontaal onderwijs. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet voor lezingen van gastdocenten.
2. Instructie m.b.v. het smartboard
3. 4 kwadranten (een scherm dat uit vier kleinere schermen bestaat, en waar je ieder kwart voor iets anders kunt gebruiken, bijvoorbeeld een stelling, een powerpointslide, de uitwerking voor de stelling etc. Dit wordt nu al succesvol ingezet door wiskundedocenten)
4. Videoconferencing (full HD, hoog niveau, zonder enige vertraging)

Het belangrijkste scenario, het groepswerk, ontbreekt mijnsinziens nog in dit rijtje. De potentiele mogelijkheden van de zaal zijn veel groter, denk aan tweerichtings interactiemogelijkheden, maar men heeft gekozen voor de aanpak “beperk en versterk”. Erna Kotkamp van OC Focus is betrokken om docenten te begeleiden bij het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van de zaal. Volgende week vrijdag is er een eerste bijeenkomst voor docenten die in het tweede kwartaal in de zaal zijn ingeroosterd, waarin zowel de didactiek als de techniek aan de orde komt.

De ondersteuning van docenten bij het gebruik van de zaal is anders opgezet dan bij andere zalen. Er is een allround aanspreekpunt met een technische achterban, die bij problemen snel in actie kan komen. Er komt een rode knop met spraak-beeld voorziening, waardoor de docent, mocht er iets niet werken, meteen iemand te spreken krijgt. De ondersteuning vindt plaats op drie vlakken:
1. Pro-actief – van tevoren wordt gecheckt of alles werkt
2. Instructie (o.a. ondersteuning van OC Focus)
3. Reactief – directe hulp bij problemen

De zaal wordt onderdeel van de zalenpool en zal vanaf het tweede kwartaal worden ingezet voor onderwijs. Ik was onder de indruk, en verwacht dat docenten hier met veel plezier zullen lesgeven.

Hoe ziet het online afstandsonderwijs bij Kaplan University eruit?

In het kader van de leergang Bestuur & Beleid is Willemine Biemond (IO) met twee TU collega’s Johan Verweij en Henk Suilen, op bezoek geweest bij Kaplan University in de VS (http://online.kaplanuniversity.edu/Pages/Homepage.aspx). Afgelopen vrijdag sprak ik haar over de opzet en organisatie van de volledig op afstand te volgen opleidingen die Kaplan University aanbiedt. Erg interessant, want de TU Delft heeft immidels ook een groot project lopen waar masteropleidingen worden omgezet naar een 100% op afstand te volgen variant.

Kaplan University is ooit begonnen als campus universiteit, maar inmiddels volgen verreweg de meeste studenten hun opleiding volledig op afstand. Kaplan richt zich op 2e kans studenten. Online opleidingen zijn iets goedkoper dan campusopleidingen. Een 100% afstandsopleiding vergt veel discipline van de student en wordt als zwaarder ervaren dan een campus opleiding. Studenten kunnen op bepaalde punten in het programma switchen tussen de online- of campus variant.

Om studiesucces te behalen zet Kaplan ernorm in op support. Op elke 20 studenten is 1 begeleidende docent. Op elke 3000 studenten zijn 12 studieadviseurs beschikbaar. Ook is er veel technische support, zodat zodra een student technische problemen ondervindt, deze meteen verholpen worden. Studenten worden nauwlettend gemonitored. Als een student 10 dagen achter elkaar niet online is geweest dan wordt hij/zij opgebeld. Bij meer dan 21 dagen geen online activiteit, dan wordt de student verwijderd uit de cursus.

De opzet van het onderwijs is ook sterk gericht op studenten bij de les houden. Studenten volgen twee vakken parallel gedurende een periode van 10 weken. Elke week heeft hetzelfde stramien. Elke week moeten studenten minimaal 1 bijdrage leveren aan het discussion board en elke week moeten ze iets inleveren. Een opleiding start met een proefperiode van 5 weken. Deze 5 weken zijn onderdeel van het curriculum, en tellen ook gewoon mee, maar is ook bedoeld als selectieinstrument. Studenten kunnen die 5 weken gebruiken om bij zichzelf na te gaan: "kan ik dit, gaat het me lukken qua tijd, vind ik het leuk", en besluiten alsnog met de online studie te stoppen. Ook de universiteit zelf stuurt na die eerste 5 weken ongeveer 20% van de studenten weg, omdat zij te weinig resultaten hebben geboekt. Daarnaast heeft Kaplan een heel hoog bindend studieadvies.

De vakken zijn zo veel mogelijk gestandaardiseerd. De content is opgedeeld in kleine brokjes. De rol van docenten zit vooral in de begeleiding van studenten, het geven van feedback, en het stimuleren van reflectie op het geleerde. De docenten wonen overal ter wereld. Docenten worden, naast inhoudelijke kennis van het vakgebied, ook nadrukkelijk geselecteerd op hun vaardigheden op het gebied van online interactie.

Kaplan University werkt niet met afsluitende tentamens. Alle toetsing en beoordeling gebeurt in de vorm van opdrachten en presentaties. Doordat er zo’n intensief contact is met studenten kunnen docenten vaak goed het niveau van studenten inschatten en valt het zeker op als een bepaalde student ineens een opdracht inlevert dat niet past bij het beeld dat de docent van die student heeft. Presentaties gebeuren synchroon, via webconferentie, of asynchroon. In dat laatste geval neemt de student z’n presentatie of mondelinge toelichting op een opdracht, op op video en stuurt deze in. Practica gebeuren ook volledig online, via virtuele labs, video’s en computersimulaties.

Willemine Biemond en haar collega’s zijn nu bezig de bevindingen van hun reis (naast Kaplan University hebben zij ook MIT bezocht) weer te geven in een rapport.

Sofia Dopper (projectleider Online & Distance Learning TU Delft)

© 2011 TU Delft