About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Posts in category Toetsen

CDIO: Erik Mazur changing assessment for 21st cent. learning

r. Grunninger an American psychologist once said: “What you remember 5 years after graduation, can be taught in 5 minutes”.  In other words what do we actually learn in University and how can we realize better learning in University.

Students’  learning is driven by the assessment. Assessment  in modern society is;

  • Outmoded and still focused on memorization .
  • Geared to ranking and classifying. (e.g. CITO).
  • Provides students with inauthentic problems

We teach our students problem solving skills, but if you do not get an appropriate problem to practice these skills, what to do.  But first lets’  look a moment at inauthentic problems:

A problem is an obstacle for which you want a solution and you already know the outcome. e.g.:

  • A shopkeeper doesn’t have enough clientele – to make more money
  • A patient comes into the hospital on a stretcher –  to make the patient healthy again
  • A family needs more living space –  to rebuilt the house/ or buy a new one

The problems which are offered in engineering education are of a different kind. You know the problem, you know what you have to do, but you don’t know the outcome.  e.g.

  • You have to check with FBD if the table presented is stable enough
  • What is the velocitiy of the car, when you hit the fence.

These are not authentic problems, according to Mazur.  Our ways of testing are completely contrary to creativity and failure, and completely incompatible with real problem solving.

To realize relevant assessment we have to create relevant context, real life situations with real problems, in which using different strategies to come to a solution is the key to learning.

It means we have to look how we work on problems in the real world.  What do we do at work. We have a problem, find all the information we can, create a team and discuss in a team what the possible ways to a solution is. Successively we decide which of them is going to be implemented.

How do you do this in a educatonial setting where people have to be assessed on the knowledge achievement.  Mazur nicely showed in a workshop that team-based assessment may be a way to learning.  He uses  mc tests on concepts within a team. What you do  is: you present a question that has to be answered individually by the student (50% of the mark), than you sit in a team. The team does the same set of questions, but know they have time to discuss the right outcome.  One person in the team should give the answer for the whole team. You can answer 3 times, but each time you are wrong your team get substraction points. (this is another 50% of the mark). You don’t want  to let your team down, you don’t want to be stupid either. Social pressure really makes you work on the problem and it is representative of real world problem solving. The results is that self efficacy,  self directed learning, team skills, problem solving skills and ownership of the learning do significantly go up.

Would you like to learn more visit Mazur.harvard.edu.

 

 

 

 

 

 

 

Examencommissietraining; De invloed van de examencommissie op het studierendement door Henk van Berkel

Henk van Berkel, toetsdeskundige , examencommissie vz en UHD aan Geneeksunde fac. aan de Universiteit Maastricht was 29 mei 2013 te gast bij de examencommissietraining.

Henk van Berkel bleek vooral sterk in het aanreiken van prikkelende stellingen. In het dit blog een weergave van de meest prikkelende stellingen tijdens de bijeenkomst:
Zoals 50% van de bevolking in het hoger onderwijs in nl. Is een onzin doelstelling omdat deze redelijkerwijs nooit gerealiseerd gaat worden als je niet ook het mbo meetelt.

Of

Het grootste effect op het studierendement wordt gerealiseerd door maatregelen van de overheid. Maatregelen van de overheid verklaren zelfs voor 80% de effecten op het rendement. Rendement kan uitgelegd worden als nominale studieduur en het aantal geslaagden. Het aantal geslaagden is in het hoger onderwijs helemaal niet slecht, 80% haalt na verloop van tijd een diploma. Wat wel beter kan is de doorlooptijd.

De andere 20% van beïnvloedingsmaatregelen om het studierendement te verhogen is eigenlijk gefröbel in de marge binnen de instelling.

Als je dan toch wat wilt doen binnen de 20% besteed dan niet te veel tijd aan preselectie en voorlichting. Dat kost veel tijd en geld en levert relatief weinig op. Bovendien wil je geen kudde studenten die precies in het pulletje valt, of door een hoepel springt, maar eigenwijze initiatief nemende studenten die kritisch nadenken en er wat van maken.

Je kunt beter in het 1e studiejaar vakken plannen die representatief zijn voor de gehele bachelor,  zodat de student een realistisch beeld krijgt van de inhoud en zwaarte van de opleiding. Daarmee selecteert de gemotiveerde student zichzelf uit. De 30% die ongeveer afvloeit, begeleid je op een gedegen manier naar een andere studie of werk.

Als docent hebben wij ook een taak, namelijk om niet de excellentie cultuur te ondersteunen, want de excellente komen er toch wel in deze maatschappij ondanks of dankzij het hoger onderwijs. Juist de grotere groep middenmoters zijn onze opdracht. De middenmoters kunnen we opleiden voor een betere toekomst voor henzelf en de maatschappij.

Wat is daar dan voor nodig ?

• Weet dat Toetsing het leren stuurt en houdt daar bij het ontwerpen van onderwijs rekening mee.
• Zorg er voor dat Grotere toetsen versterkt worden met deeltoetsen
• Geef regelmatige feedback en formatieve toetsing tijdens de onderwijsperiode (differentieren op deel onderdelen zodat de student goed zicht heeft op waar hij/zij goed/slecht in is.)
• Vermijd concurrentie met andere vakken
• Hanteer kwaliteitsprocedures met betrekking tot de toetsing
• Niet meer dan 1 herkansing die je ook moet verdienen, liefst in de vakantie zodat je de harde werkers beloond.
• Compenseer binnen de vakken of over kernvakken van gelijkwaardig gewicht/niveau.

Eigenlijk is het allemaal al min of meer beschreven in het document “Koersen op studiesucces” en de handreiking voor examencommissies “ Examencommissies in the Spotlight”.

De examencommissie zal voor een stukje borging moeten zorgen van bovengenoemde punten (liefst met in haar gelederen, een toetsdeskundige, een juridisch adviseur en een opleidingsdeskundige). Dit kan zij het doen door te zorgen dat er per vak een toetsplan beschikbaar is, dat tijdig op kwaliteit kan worden beoordeelt en bijgestuurd. En een psychometrische analyse achteraf voor de nodige bijstellingen.

De examencommissie dient daar overigens wel tijd te krijgen om haar uitgebreide taken te kunnen realiseren. Daarmee geeft de instelling ook aan wat het belang is van kwaliteitsborging van de toetsing. In Maastricht krijgt een examencommissie voorzitter 850 uur per academisch jaar en de leden elk 60-80 uur per academisch jaar voor de taak uitoefening in de examencommissie

Meer weten ….
Binnenkort zijn de slides/film van deze bijeenkomst beschikbaar via www.ocfocus.tudelft.nl . In het komende najaar wordt er aandacht besteed aan de relevantie van jaarverslagen, de opzet van een toetscommissie en wat te doen als de examinator niet voldoet aan de verwachtingen van de examencommissie (gesprekstechnieken voor de examencommissie)

Compensatoir toetsen ter bevordering van studiesucces

 

In het adviesrapport
‘Koersen op Studiesucces’ geeft de Werkgroep Didactiek een aantal adviezen op
het gebied van toetsing. Eén daarvan is compensatoir toetsen, het advies
hierover luidt:

      
binnen een module wordt
compensatie mogelijk

      
tussen modules wordt compensatie
niet wenselijk geacht

      
de examencommissie vult de wijze
van compensatie in (bijvoorbeeld het stellen van een minimum aan een cijfer dat
gecompenseerd mag worden)

In reacties op de term
‘compensatoir toetsen’ wordt vaak gesproken over een mogelijke, dan wel
vermeend zekere, achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs, zoals
hier
door de LSVb.

 

Compensatoir toetsen mag
dan een heet hangijzer in Delft zijn, in bijvoorbeeld Zürich is het volledig
geaccepteerd.

 

Op 18 en 19 juni bracht
een delegatie van de TU Delft een bezoek aan ETH Zürich om te proberen te
achterhalen hoe het komt dat deze universiteit zo hoog scoort op studiesucces.
Gemiddeld doen ETH-studenten 5,5 jaar over een opleiding van officieel 4,5 jaar
(BSc + MSc) en dan volgt een groot deel van hen ook nog een stage waarvoor geen
ruimte is gereserveerd in het curriculum. Collega Toine Andernach en ikzelf
vertegenwoordigden OC Focus tijdens dit bezoek en wij waren met name
geïnteresseerd in de vraag of en zo ja hoe ETH Zürich toetsing inzet om
studiesucces te beïnvloeden.  

 

Wat bleek? In Zürich is
compensatoir toetsen de norm en wel op een manier die veel verder voert dan in
Delft wordt geadviseerd. Bij ETH Zürich werkt het als volgt:

·        
Tentamens van kernvakken (d.w.z.
geen vaardigheden en projecten) worden gegroepeerd tot een tentamenblok.

·        
Een tentamenblok bestaat uit
minimaal 2 tentamens. In de bachelor is er geen maximum aan het aantal
tentamens in een blok, in overige jaren is het maximum 20 EC.

·        
Het gemiddelde cijfer voor het
blok moet minimaal een 4 zijn op een zespuntsschaal (dat is dus een 6,7 op een
tienpuntsschaal).

·        
Aan cijfers van afzonderlijke
tentamens wordt geen minimumeis gesteld.

·        
Aan ieder tentamen wordt een
wegingsfactor toegekend gerelateerd aan het aantal EC.

·        
Studenten slagen of zakken voor
het blok als geheel. Wanneer zij zakken, moeten zij alle tentamens van het hele
blok opnieuw doen, niet enkel de tentamens waarvoor zij gezakt zijn.

 

In hoeverre dit het
studiesucces beïnvloedt is uiteraard moeilijk te zeggen, er zijn immers nog
zoveel andere factoren die een rol spelen. De kwaliteit lijkt er echter niet onder
te lijden. ETH Zürich prijkt in de hoogste regionen van alle university
rankings.

 

Het duurde een tijdje voor
we het concept van de tentamenblokken doorhadden. Komt dat misschien doordat
het idee van compensatoir toetsen tegenintuïtief is zoals Janke Cohen Schotanus
stelt? Cohen Schotanus is hoogleraar onderzoek van onderwijs in de medische
wetenschap en stelde in haar oratie:

 

De meest effectieve
rendementsverhogende maatregelen zijn niet duur, maar ook tegenintuïtief. En
daarom hebben docenten en bestuurders er vaak moeite mee, ook al zijn de
maatregelen bewezen effectief. Een voldoende op het ene vak compenseren met een
hoger cijfer op een ander tentamen zorgt bijvoorbeeld dat studenten sneller
slagen en levert op lange termijn geen kennisachterstand op. Maar docenten
hebben die compensatie liever niet”, illustreert Cohen-Schotanus. “Het is
daarom voor de kwaliteit van onderwijs van belang dat de komende jaren ook
gewerkt wordt aan de grenzen van het intuïtieve weten.”
www.studiesuccesho.nl

 

Meer weten? Reserveer
alvast 30 oktober tussen 13.00 en 16.00 in je agenda voor een themamiddag over
compensatoir toetsen met Janke Cohen Schotanus.

 

Margie Grob, OC Focus

 

 

Software programma’s voor dynamisch Onderwijs

 

Recentelijk was ik bij het Netwerk Toetsen WO te gast bij de TUE. Gedurende de dag hadden we een interessant uitstapje naar een presentatie over SMARTBOARDS.  De TUE gaat in 28 zalen die gebruikt worden voor de bachelor opleidingen Smartboards ophangen. Het argument is dat een smartboard net zo duur is als een laptop en een beamer en een grotere functionaliteit heeft.

In dit kader werden een aantal software programma’s genoemd die ingezet kunnen worden ten behoeve van de optimalisatie van het gebruik van Smartboards. Het interessante is dat niet al deze programma’s per se gebruikt hoeven worden met een Smartboard maar ook ingezet kunnen worden in een ppt met online verbinding.

Zo is bestaat het social software pakket MentiMeter Voting system  http://mentimeter.com/ . Een online programma waarbij je iedereen die online kan in het college via smartphone, ipad, notebook e.d. kan laten stemmen over een vraag. Het voordeel is dat je geen stemkastjes nodig hebt, het nadeel is misschien dat je geen archief functie hebt. Stemmen voorbij dan is je vraag ook weer weg.

Voor formatieve toetsing is Turning Point met stemkastjes toch handiger.

Een ander programma is Doceri http://doceri.com/  dat de mogelijkheid geeft op afstand je software programma te sturen. WAt heb je er aan. Je kunt guestlectures op afstand inzetten in je onderwijs, zonder dat daar een duur vliegtuig ticket voor nodig is. De flatworld concept.

Zo waren er nog een aantal programma’s die op een later tijdstip besproken worden. Chunking noemen we dat, dan blijft de informatie beter hangen. Tot spoedig,

Renate Klaassen

 

© 2011 TU Delft