About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Posts in category Conferenties

Curriculum Ontwerp bij de faculteit Lucht en Ruimtevaarttechniek

Een belangrijk kenmerk van de bachelor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is het zichtbare en ononderbroken spoor van ontwerpvakken en -projecten waarin de studenten leren engineeren . De combinatie hiervan met  het brede en stevige pallet van fundamentele en aerospace ingenieurswetenschappen, en de wijze waarop de faculteit dat onderwijs organiseert voor een instroom van 400-450 studenten wordt als ongewoon gezien. Reden genoeg voor Onderwijsdirecteur Aldert Kamp daarover een paper te publiceren voor de CDIO Annual Conference die van 1-4 juli in Brisbane wordt gehouden.  

De Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is lid van het CDIO Initiative (www.cdio.org) dat staat voor een innovatief onderwijsconcept voor ingenieurs van de toekomst. Aldert’s paper is te downloaden van http://www.cdio.org/cdio-action/school-profiles/delft-university-technology-faculty-aerospace-engineering-europe-nordic-

Aldert Kamp

EHON-conferentie 2012

Op 7 juni vond de jaarlijkse EHON-conferentie plaats in Heerlen. Het thema van dit jaar was “Hoger Onderwijs 3.0”.

 

Wim Westera – professor en programmadirecteur Learning Media aan de Open Universiteit – beschreef de roerige tijden waarin het hoger onderwijs zich momenteel bevindt. De overheid draait het HO de duimschroeven aan met o.a. prestatiecontracten, teruglopende budgetten en de dreigende uitholling van het beurzenstelsel. De politiek vormt echter niet de grootse bedreiging voor het HO zoals we het nu kennen. De groeiende HO-markt, open content, nieuwe technologieën, internationalisering en private concurrentie dragen in veel grotere mate bij aan het afbrokkelen van het kennismonopolie van het HO. Wat kan het HO in antwoord op deze ontwikkelingen zoal doen? Op grote schaal digitaliseren, concurreren door diversificatie (zie het rapport Veerman), ICT-voorzieningen delen, samenwerken/fuseren ook op internationaal niveau, of bijvoorbeeld een exploitabele nichemarkt opzoeken. Daarnaast schetste Westera drie mogelijke toekomstscenario’s voor de wereld als geheel waarmee ook het HO rekening dient te houden bij het uitstippelen van haar eigen toekomst. Ten eerste het flat world scenario waarin de globalisatie compleet is en er geen fysieke grenzen meer zijn. Ten tweede het peak oil scenario waarin de focus juist (weer) komt te liggen op de lokale omgeving. Ten slotte een scenario gebaseerd op technologische singulariteit waarin technologie de menselijke intelligentie overstijgt. Food for thought! Margie Grob OC Focus

© 2011 TU Delft