About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Posts in category Ontwerpdidactiek

Mijn rol als projectleider curriculumvernieuwing: 20 lessons Learned

 Mijn rol als projectleider curriculumvernieuwing: 

20 lessons learned

Toine Andernach

Projectorganisatie, actoren en hun rol

 1. zet een projectorganisatie op met een stuurgroep, ontwikkelteams, voorzitters van ontwikkelteams en projectondersteuning 
 2. zorg dat er in de stuurgroep mensen zitten die echt iets te zeggen hebben (decaan, directeur onderwijs, hoofd O&S) en die achter jou als projectleider staan
 3. zorg dat de stuurgroep besluiten neemt, de besluiten communiceert en zich er ook aan houdt
 4. kies voorzitters en leden van de ontwikkelteams zorgvuldig: betrokken sleutelfiguren als voorzitter (hoogleraren met affiniteit voor het curriculum) en enthousiaste, betrokken en productieve teamleden

  Projectleider

 5. zorg dat ‘t voor iedereen duidelijk is welke rol en taken je als projectleider hebt: bijvoorbeeld dat je discussiepunten en beslissingen over curriculuminhoud altijd doorspeelt naar de stuurgroep
 6. wees geïnteresseerd in het vakgebied van de opleiding: dat is wat docenten drijft.

  Doelen en randvoorwaarden

 7. zorg dat de uitgangspunten en doelen van de hele operatie voor alle betrokkenen duidelijk zijn
 8. kies een insteek op voldoende hoog abstractieniveau: begin niet direct op vak/moduleniveau, maar op het niveau van leerlijnen/ clusters/ thema’s/ scenario’s/ semesters
 9. geef de ontwikkelteams een ondubbelzinnige, concrete en uitvoerbare opdracht mee, inclusief de hulpmiddelen die het maken van die opdracht vergemakkelijken (formats, enz.)
 10. stel een kader met randvoorwaarden vast waarbinnen de ontwikkelteams hun opdracht moeten uitvoeren

  Ondersteuning

 11. zorg voor een enthousiaste en actieve ‘rechterhand’ (wel een docent) voor de voorzitters van de ontwikkelteams: ze stoppen er meer tijd in en zijn vaak resultaatgericht
 12. regel ondersteuning voor de projectleider: een goede secretaresse en student-assistent zijn goud waard
 13. maak gebruik van de kennis en ervaringen van onderwijsadviseurs, beleidsmedewerkers en medewerkers kwaliteitszorg van de faculteit

  Communicatie

 14. zorg dat je zichtbaar bent: bijvoorbeeld  een dag per week op een eigen werkplek in de faculteit en veel rondlopen
 15. leg vooraf data van stuurgroepvergaderingen, informatie- en discussiebijeenkomsten vast
 16. leg de tussenresultaten en eindresultaten vast (bijv. in een boekje) en stuur dat naar alle belanghebbenden
 17. wacht niet met bekend maken van resultaten tot je 100% tevreden bent: beter op tijd een 80%-stuk dan te laat een 100% stuk: iedereen kan op tijd meedenken en feedback kan worden meegenomen
 18. organiseer plenaire workshops met docenten waarin ze mee kunnen denken over de opzet en invulling van het curriculum
 19. informeer en betrek studenten en opleidingscommissie regelmatig en vraag ze om advies (bijv. tijdens hun vergaderingen)

  En tenslotte:

 20. wees alert op slippage: in alle fases van het project is het risico om terug te vallen (weg te glippen) in oude patronen erg groot. Maak resultaten en afspraken na iedere fase daarom expliciet!

 

Ontwerpdidactiek IO

Dit semester geeft OC FOCUS in samenwerking met Jelle Zijlstra van de faculteit Industrieel Ontwerp het keuzevak Ontwerpdidactiek voor bachelor studenten in het 3e jaar. De studenten leren hoe ze medestudenten in een ontwerpvak kunnen begeleiden bij de uitvoering van een ontwerp. Hetgeen geleerd wordt in de les wordt toegepast in de studio. Hoewel er nog meer afstemming moet komen met de begeleiders van de Ontwerp studios waar onze studenten stage lopen, is de eerste opzet een goede basis om de studenten kennis te laten maken met ontwerpdidactiek. Het uitgangspunt bij de opzet van het vak is het ui-model van Korthagen geweest. De lagen van het model gaan van buiten naar binnen. Er wordt eerst gekeken naar de omgeving waarin onze studenten opereren, daarna krijgen ze een aantal modellen aangereikt om goede begeleidingsgesprekken te kunnen voeren. Een volgende stap gaat over wie zij zijn als begeleider. Een vast onderdeel van de wekelijkse sessies is een intervisie gesprek. Op het moment dat we het niveau hadden bereikt "wie de student is als begeleider", heeft een aantal studenten zijn eigen leerproces in de hand genomen. Intervisie verloopt nu geheel zelfstandig en buiten de les om, door ingewikkelde casussen online met elkaar te bespreken via de besloten face book site ontwerpdidactiek (niet voor docenten).  De cursus review die gehouden is halverwege triggerde een van de studenten op te merken dat intercollegiale feedback veel meer zou kunnen gebeuren tussen docent en student om zo een onderwijsinnovatie tot stand te brengen waarin de gebruiker centraal staat. Ik ben ervan overtuigt dat het betrekken van docenten uit de studio over de begeleiding een professionaliseringsslag kan betekenen voor zowel de docent als de studentbegeleiders (al dan niet betaald).  Leren leren van elkaar is de essentie van de cursus!! Een eerste stap naar meer openheid krijgt hopelijk haar vervolg………

© 2011 TU Delft