About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Posts tagged examencommissies

Examencommissietraining “Zicht en Inzicht”

Vandaag 28 maart 2013 was de 4e examencommissie bijeenkomst “Zicht en Inzicht” gepresenteerd door de Directeur Onderwijs van MST, Peter Hamersma. Peter is Voorzitter geweest van de auditcommissie voor de Thematische toetsaudit die afgelopen half jaar bij de 8 faculteiten is uitgevoerd.

In zijn presentatie werd een opnieuw kort aangegeven waarom de thematische toetsaudit is gerealiseerd.
• Wat wordt er van de examencommissies verwacht? Waarbij de WHW en Standaard 3 van het NVAO accreditatie kader natuurlijk de aanleiding vormen.
• Hoe kunnen we dit in onze faculteit implementeren? Dit blijft toch een interessante vraag. Vanuit de toetsaudit commissie zijn zowel een aantal aanbevelingen gedaan richting CvB over gewenste bijstellingen, also ok een aantal best practices met betrekking tot implementatie geïdentificeerd. Een aantal daarvan zal u bekend voorkomen.
o De gouden regels m.b.t. toetskwaliteit voor de docent op BK
o De externe kwaliteitstoetsing die bij LR wordt ingezet
o Het steekproefsgewijs controleren/benchmarken van afstudeerwerken en of toetsen (TBM) etc.
• Wat kunnen we van elkaar leren? Waarin we in een workshopsetting vooral casuïstiek uitwisselen. Het is boeiend om te zien dat van de ene subgroep de deelnemer van faculteit x roept, oh dat is bij ons heel goed geregeld en bij de andere subgroep een andere deelnemer van faculteit x roept dat hij/zij hier niets van weet. Kortom dat bewijst nut en noodzaak van de bijeenkomst.

Interessante Casuïstiek
Het aardige is dat bij de casuïstiek bespreking mensen echt op stoom komen.

Stel je voor er is een Practicum en iedereen geslaagd en er is een theoretisch vak ook 100 % gescoord. Wat vinden we daar dan van. Oh wordt geroepen er was in het practicum maar 1 student ;-)). De praktijk is dat bij een practicum vaak 100% slaagt. Bij een theoretisch vak ligt dat anders, maar stel dat het slagingspercentage 100% is. Ga je er dan naar kijken. Het vak kan wel heel goed gegeven zijn er zat een “ briljante” groep studenten. Of was de toets niet discriminerend genoeg. En wat is je rol dan als Examencommissie?

Een andere casus is. Een vak slaagpercentage 20%. De examencommissie wordt verzocht naar de toets kwaliteit te kijken. De toets kwaliteit is goed. Er is geen redden om de toets opnieuw te laten maken volgens de examencommissie.
De decaan overruled het besluit en laat toch opnieuw een examen maken, omdat de doorstroom dusdanige problemen oplevert, dat het niet verantwoord is 80% het vak opnieuw te laten volgen. Was er misschien ook iets mis met het onderwijs? Heeft de examencommissie alleen de taak een signaal aft e geven.

En zo zijn er nog vele interessante discussie deze middag. Graag zien we u terug op de volgende bijeenkomst.

© 2011 TU Delft