About my blog

FOCUS Centre on Educational Expertise at TU Delft opens a Teacher Lounge to share, inspire and exchange news on teaching trends, methodologies, best practices and, and ........

Posts tagged examencommissietraining

Examencommissietraining; De invloed van de examencommissie op het studierendement door Henk van Berkel

Henk van Berkel, toetsdeskundige , examencommissie vz en UHD aan Geneeksunde fac. aan de Universiteit Maastricht was 29 mei 2013 te gast bij de examencommissietraining.

Henk van Berkel bleek vooral sterk in het aanreiken van prikkelende stellingen. In het dit blog een weergave van de meest prikkelende stellingen tijdens de bijeenkomst:
Zoals 50% van de bevolking in het hoger onderwijs in nl. Is een onzin doelstelling omdat deze redelijkerwijs nooit gerealiseerd gaat worden als je niet ook het mbo meetelt.

Of

Het grootste effect op het studierendement wordt gerealiseerd door maatregelen van de overheid. Maatregelen van de overheid verklaren zelfs voor 80% de effecten op het rendement. Rendement kan uitgelegd worden als nominale studieduur en het aantal geslaagden. Het aantal geslaagden is in het hoger onderwijs helemaal niet slecht, 80% haalt na verloop van tijd een diploma. Wat wel beter kan is de doorlooptijd.

De andere 20% van beïnvloedingsmaatregelen om het studierendement te verhogen is eigenlijk gefröbel in de marge binnen de instelling.

Als je dan toch wat wilt doen binnen de 20% besteed dan niet te veel tijd aan preselectie en voorlichting. Dat kost veel tijd en geld en levert relatief weinig op. Bovendien wil je geen kudde studenten die precies in het pulletje valt, of door een hoepel springt, maar eigenwijze initiatief nemende studenten die kritisch nadenken en er wat van maken.

Je kunt beter in het 1e studiejaar vakken plannen die representatief zijn voor de gehele bachelor,  zodat de student een realistisch beeld krijgt van de inhoud en zwaarte van de opleiding. Daarmee selecteert de gemotiveerde student zichzelf uit. De 30% die ongeveer afvloeit, begeleid je op een gedegen manier naar een andere studie of werk.

Als docent hebben wij ook een taak, namelijk om niet de excellentie cultuur te ondersteunen, want de excellente komen er toch wel in deze maatschappij ondanks of dankzij het hoger onderwijs. Juist de grotere groep middenmoters zijn onze opdracht. De middenmoters kunnen we opleiden voor een betere toekomst voor henzelf en de maatschappij.

Wat is daar dan voor nodig ?

• Weet dat Toetsing het leren stuurt en houdt daar bij het ontwerpen van onderwijs rekening mee.
• Zorg er voor dat Grotere toetsen versterkt worden met deeltoetsen
• Geef regelmatige feedback en formatieve toetsing tijdens de onderwijsperiode (differentieren op deel onderdelen zodat de student goed zicht heeft op waar hij/zij goed/slecht in is.)
• Vermijd concurrentie met andere vakken
• Hanteer kwaliteitsprocedures met betrekking tot de toetsing
• Niet meer dan 1 herkansing die je ook moet verdienen, liefst in de vakantie zodat je de harde werkers beloond.
• Compenseer binnen de vakken of over kernvakken van gelijkwaardig gewicht/niveau.

Eigenlijk is het allemaal al min of meer beschreven in het document “Koersen op studiesucces” en de handreiking voor examencommissies “ Examencommissies in the Spotlight”.

De examencommissie zal voor een stukje borging moeten zorgen van bovengenoemde punten (liefst met in haar gelederen, een toetsdeskundige, een juridisch adviseur en een opleidingsdeskundige). Dit kan zij het doen door te zorgen dat er per vak een toetsplan beschikbaar is, dat tijdig op kwaliteit kan worden beoordeelt en bijgestuurd. En een psychometrische analyse achteraf voor de nodige bijstellingen.

De examencommissie dient daar overigens wel tijd te krijgen om haar uitgebreide taken te kunnen realiseren. Daarmee geeft de instelling ook aan wat het belang is van kwaliteitsborging van de toetsing. In Maastricht krijgt een examencommissie voorzitter 850 uur per academisch jaar en de leden elk 60-80 uur per academisch jaar voor de taak uitoefening in de examencommissie

Meer weten ….
Binnenkort zijn de slides/film van deze bijeenkomst beschikbaar via www.ocfocus.tudelft.nl . In het komende najaar wordt er aandacht besteed aan de relevantie van jaarverslagen, de opzet van een toetscommissie en wat te doen als de examinator niet voldoet aan de verwachtingen van de examencommissie (gesprekstechnieken voor de examencommissie)

© 2011 TU Delft